Proverbe despre defecte si calitati

Iubeşte-ţi prietenul cu defectele lui.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Cine caută un prieten fără defecte va rămâne singur.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani şi duşmani.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Cu ochii altora poţi să-ţi vezi mai bine defectele.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

E cât un picior de mare şi o mie de năravuri are.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Cine îşi ascunde boala nu va găsi nici medicamentul.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Cine are un cucui pe frunte ar trebui din timp în timp să mai dea cu mâna pe deasupra lui.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

În mijlocul paraliticilor şchiopul e o gazelă.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

În ochii altuia şi un firişor de pai ţi se pare cămilă, în ochii tăi poate fi un pod mare şi nu-l observi.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Inima cea mai iubitoare are asprimile ei.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Preţul omului stă în iscusinţa duhului său şi în cinstea purtării sale.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Se cer patru calităţi unei femei: virtutea să-i îmbrace inima, modestia să-i lumineze fruntea, blândeţea să-i stea pe buze şi munca să-i ocupe mâinile.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Omul superior e cel care are o bunăvoinţă egală faţă de toţi.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Mâna să-ţi fie tare, ochiul limpede şi sufletul statornic.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati

Prietenul se câştigă prin fidelitate, modestie şi generozitate.

Categorie: Proverbe despre defecte si calitati